VAT w Unii Europejskiej

0
959

Przyjęta w Unii konstrukcja podatku od wartości dodanej; jego przedmiot, podstawa i sposób naliczania, są podobne jak w Polsce, ponieważ wzorowaliśmy się na unijnych regulacjach. W 1993 r. UE zaleciła krajom członkowskim podniesienie podstawowej stawki VAT do 15%.

Lista towarów i usług potraktowanych takim ulgowym VAT-em obejmuje m.in. dostawy gazu ziemnego, żywność i napoje (z wyjątkiem alkoholowych), ziarno, zwierzęta, dostawy wody, sprzęt medyczny, transport pasażerski, usługi biblioteczne, bilety teatralne, usługi hotelowe, sprzęt rolniczy, a także ubrania i obuwie dziecięce (jeśli stawka obniżona obowiązywała już wcześniej). Od obowiązku podwyższania stawek są jednak wyjątki, np. Grecja uzyskała prawo utrzymania obniżonego VAT na niektórych mniej rozwiniętych i trudno dostępnych wyspach. Ma to ich mieszkańcom rekompensować wysokie koszty transportu towarów.

Podnosząc podatki, Unia jednocześnie zakazała pobierania powszechnego niegdyś na Zachodzie podwyższonego VAT od dóbr luksusowych, ale wprowadzanie w życie tego przepisu nie przebiega zbyt szybko.W unijnych planach przewiduje się wprowadzenie zakazu odliczania przez przedsiębiorstwa VAT od zakupu i kosztów używania firmowych samochodów osobowych, kosztów podróży służbowych i niektórych wydatków reprezentacyjnych. Podstawowa stawka polskiego VAT z nawiązką spełnia warunki UE, to samo dotyczy obniżonej stawki dla eksportu.

Rolnicy mają prawo wyboru systemu opodatkowania między ryczałtowym zwrotem podatku VAT a rozliczaniem się na zasadach ogólnych. Rolnicy, którzy wybiorą ryczałtowy zwrot podatku VAT nie będą wystawiać faktur i nie będą prowadzić księgowości. Muszą natomiast posiadać konto bankowe, na które odbiorcy będą przelewać pieniądze za dostarczony towar i przechowywać przez pięć lat faktury. Poza tym nie będą mieć żadnych obowiązków względem urzędów skarbowych.

podatek vat dla rolników

Formę rozliczenia na zasadach ogólnych mogą wybrać tylko ci rolnicy, którzy w poprzedni roku mieli ponad 20 tyś. PLN obrotów. Rolnicy, którzy wybiorą zasady ogólne zobowiązani są do wystawiania faktur, a raz na miesiąc lub kwartał wypełnią deklarację podatkową (bilans wydatków i dochodów) i złożą ją w urzędzie skarbowym.

Jeśli okaże się, że w danym okresie wartość VAT ze sprzedaży jest większa od wartości VAT z zakupów, to różnica ta musi zostać odprowadzona do urzędu; w odwrotnej sytuacji urząd zwróci rolnikowi tę różnicę.Zmienić się będzie musiał stosunkowo wysoki dziś limit (80 tyś. zł) obrotu rocznego, zwalniający podmiot gospodarczy z obowiązku doliczania do swoich cen podatku od wartości dodanej.

W UE limit wynosi tylko 5000 euro (ok. 21 tyś. zł), ale nawet państwa należące do Unii podnoszą go dość powoli. Niemniej jednak trzeba się liczyć z tym, że za kilka lat drobni polscy przedsiębiorcy będą musieli zdobyć umiejętność rozliczania VAT. Dla wielu z nich odprowadzanie go oznaczać będzie konieczność podniesienia cen lub ograniczenia własnej marży.

podatki w polsce

Polska wprowadziła Ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 7 maja 1999 r., umożliwiającą zwrot VAT-u dla cudzoziemców, kupujących towary na jej terytorium. Zmniejszy to zapewne wielkość szarej strefy – obcokrajowcy będą bowiem żądać rachunków. Konieczne stanie się ujednolicenie VAT na towary i usługi krajowe i zagraniczne. Do- stosujemy się w ten sposób do unijnego zakazu dyskryminacji importu. Firmy krajowe korzystające z preferencji, wytwarzające ciągniki i przyczepy rolnicze oraz aparaty słuchowe, stracą parasol ochronny. Kupujących usługi za granicą ucieszy natomiast wiadomość, że uzyskają możliwość odliczenia zapłaconego za nie podatku.

W Polsce VAT-u od luksusu nie mamy, więc nie będzie kłopotów ze znoszeniem stawki podwyższonej. Jej rolę pełni jednak akcyza, którą można u nas nakładać na dobra wydające się polskiemu ustawodawcy zbytkiem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here