Prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstwa

0
990
pieniądze w firmie

Bez względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej istnieje prawny obowiązek prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych rodzących skutki finansowe.

Z jednej strony wymaga to znajomości zawiłych przepisów prawnych z zakresu rachunkowości, ale z drugiej strony pozwala na bieżąco kontrolować obroty firmy, a tym samym utrzymać płynność finansową. Dlatego tak istotny jest wybór właściwiej formy ujmowania operacji finansowych, podmiotu zapewniającego obsługę księgową oraz polityki rachunkowości firmy.

W małych przedsiębiorstwach najbardziej rozpowszechnioną formą prowadzenia księgowości jest podatkowa księga przychodów i rozchodów, w której systematycznie ujmowane są wszystkie faktury sprzedaży, zakupów i wpływów. W takich przypadkach to zazwyczaj sam właściciel bierze na siebie sprawy księgowości, posiłkowo wspierając się komputerowymi programami do rozliczeń. Trzeba jednak pamiętać, że księgowość na uproszczonych zasadach może być prowadzona tylko w spółkach gdzie przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro.

podatki w firmie

W przeciwnym wypadku przedsiębiorstwo musi prowadzić pełną rachunkowość, zgodnie z założeniami określonymi w przepisach rangi ustawowej, międzynarodowymi standardami rachunkowości oraz przyjętą przez firmę- polityką rachunkowości. Ze względu na restrykcyjne przepisy w tym zakresie prowadzeniem ksiąg rachunkowych zajmuje się zwykle biuro rachunkowe, które daje przedsiębiorcy gwarancję prawidłowo prowadzonych rozliczeń i ewidencji, a dodatkowo też zapewnia profesjonalne doradztwo finansowe. Zazwyczaj do obowiązków biura należy także opracowywania deklaracji podatkowych, przygotowywanie bilansów i raportów finansowych oraz dokumentów kadrowych. Takie rozwiązanie jest niezwykle korzystne dla właściciela przedsiębiorstwa, który tylko dostarcza odpowiednio opisane dokumenty, a w zamian zyskuje pewność, że prowadzone przez biuro księgowe księgi rachunkowe są profesjonalnie, rzetelnie i bezbłędnie. Opcjonalnie do prowadzenia rachunkowości można zatrudnić na etat wykwalifikowanego księgowego, który dzięki znajomości przepisów prawnych oraz zdobytemu doświadczeniu może zajmować się sprawami podatków i finansów w firmie.

Bez względu jednak na obraną formę prowadzenia rachunkowości w konkretnych przedsiębiorstwie trzeba dbać o rzetelność, systematyczność i terminowość dokonywanych zapisów. Tylko w ten sposób możemy uzyskać wiarygodny obraz kondycji finansowej firmy, a także przejść bez problemów i dodatkowych konsekwencji kontrolę organów finansowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here