Kontrola podatkowa – co warto o niej wiedzieć?

0
1403
kontrola z urzędu skarbowego

Nie ma chyba podatnika, który dowiadując się, o wszczęciu kontroli podatkowej, w pierwszej chwili nie wpada, chociażby w lekką panikę. Nic w tym dziwnego, ponieważ kontrolerzy skarbowi uchodzą za osoby bardzo dokładne i skrupulatne. Bardzo często tak długo szukają uchybień aż znajdą, chociażby najmniejsze i wymierzają ustaloną prawem karę i stanowczo ją egzekwują. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy do takiej kontroli dobrze się przygotować. O to kilka przydatnych informacji jak to zrobić.

W jakim celu przeprowadza się kontrolę podatkową?

Kontrolę podatkową przeprowadza się w celu sprawdzenia, czy podatnik wywiązuje się ze swoich obowiązków, jakie nakłada na niego prawo podatkowe.

Kto ma prawo przeprowadzić kontrolę?

Do przeprowadzenia takiej kontroli upoważnione są między innymi Urząd Skarbowy, czy urząd kontroli skarbowej. Kontrola podatkowa, zazwyczaj jest zapowiedziana. Podatnik powinien otrzymać zawiadomienie o kontroli nie później niż siedem dni przed jej rozpoczęciem i powinno zawierać informację, czego dana kontrola dotyczy. Daje to nam odrobinę czasu, aby się do niej przygotować.

Jak przygotować się do takiej kontroli?

Po otrzymaniu zawiadomienia o kontroli mamy ostatnią szansę na wprowadzenie ewentualnych korekt faktur, deklaracji podatkowych, czy zapisów w księdze przychodów i rozchodów. Podczas kontroli każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do okazania dokumentów potwierdzających rejestrację firmy, czyli dokumenty potwierdzające nadanie numeru NIP, REGON, oraz wpis do CEIDG. Okazanie innej dokumentacji jest uzależnione od przedmiotu kontroli. O takiej kontroli należy również uprzedzić swoich pracowników, tych, którzy w swoich obowiązkach mają sprawy finansowo-księgowe. Kontrolerzy oprócz przeglądania dokumentacji mogą również zadawać pytania dotyczące obszaru kontroli i żądać wyjaśnień.

Osoby zobowiązane do wyjaśnień określa art. 287 § 4 Ordynacji podatkowej. Są to:

  • osoby upoważnione do reprezentacji kontrolowanego albo prowadzące jego sprawy,
  • pracownicy,
  • osoby współdziałające z kontrolowanym.

kontrola podatkowa

Jak przebiega kontrola podatkowa?

Kontrola podatkowa nie może się rozpocząć wcześniej niż 7 dni po odebraniu przez podatnika powiadomienia o niej, nie może też rozpocząć się później niż 30 dni po doręczeniu powiadomienia o jej wszczęciu. Kontrolę przeprowadza się w obecności kontrolowanego podatnika lub osoby upoważnionej, odbywa się ona w miejscu siedziby firmy i może trwać w godzinach jej funkcjonowania. Podczas kontroli przeprowadzane są czynności określone przez prawo, czyli analiza dokumentacji podatkowej, przesłuchanie świadków. Kontrolujący może również dokonać oględzin, a także uzyskać opinie specjalistów. Kontrola zawsze kończy się wydaniem protokołu kontrolnego, z którego wynikiem podatnik ma prawo się nie zgodzić i wnieść zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty dostarczenia protokołu.

Jak długo może przebiegać kontrola?

Przepisy nie są w tej kwestii bardzo precyzyjne. Nie określają długości jedno razowej kontroli, ale w skali roku. Długość kontroli uwarunkowana jest wielkością firmy.

  • 12 dni roboczych w przypadku mikroprzedsiębiorców
  • 18 dni roboczych w przypadku małych przedsiębiorców
  • 24 dni roboczych w przypadku średnich przedsiębiorców
  • 48 dni roboczych w przypadku pozostałych firm

Prawa i obowiązki kontrolowanego

Kontrolowany podczas kontroli posiada zarówno prawa jak i  obowiązki. Ma prawo brać udział w rozmowach ze świadkami, oględzinach, opiniach biegłych. Organ przeprowadzający kontrolę ma obowiązek poinformować kontrolowanego o przeprowadzeniu takich czynności najpóźniej 3 dni przed ich terminem.

Kontrolowany ma obowiązek udzielenia wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, dostarczenia żądanych dokumentów podatkowy. Ma też obowiązek zapewnienia kontrolerom odpowiednich warunków w siedzibie firmy do przeprowadzenia kontroli.

kontrola urząd skarbowy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here